Now showing items 1-6

  air preheated (1)
  aire precalentado (1)
  Enthalpy excess (1)
  Exceso de entalpía (1)
  heat recovery. (1)
  recuperación de calor (1)