Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Alonso, Mauro Ricardo14.35%0.00
2author_keyword:Arzola de la Rosa, Lissete14.35%0.00
3author_keyword:Botero Chica, Carlos Alberto14.35%0.00
4author_keyword:Correa Lucero, Horacio14.35%0.00
5author_keyword:Cárcamo, Pablo14.35%0.00
6author_keyword:Elgueta, Lautaro14.35%0.00
7author_keyword:Escobar Ortiz, Jorge M.14.35%0.00
8author_keyword:Figueroa, Rodrigo14.35%0.00
9author_keyword:Hermelin, Daniel14.35%0.00
10author_keyword:Hernández Pantoja, Giovanni Albeiro14.35%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
23100.00%0.00